Natuureducatie

21 april 2022: Bezoek Basisschool de Krullevaar

Donderdag 21 april kwam Basisschool de Krullevaar naar de Samentuin voor natuureducatie. In de ochtend kwamen de jongste leerlingen onder begeleiding van hun ouders en leerkrachten. Ze kregen opdrachten waarbij alle zintuigen aan bod kwamen. Ze genoten ervan om een kabouterhuis te maken van natuurlijke materialen. En ook vonden ze het leuk om waterdiertjes en bodemdiertjes te onderzoeken en de mol en de eend op te sporen. Ook zochten zij naar prooidieren en snuffelden ze in de kruidentuin en nog op veel meer plaatsen!

’s Middags kwam de bovenbouw in de Samentuin. De kleindochter van twee van onze vrijwilligers gaf samen met haar opa een mooie spreekbeurt over bijen (waarvoor zij later op school een 10 kreeg!). Daarna tekenden de leerlingen een fruitboom, zochten waterplanten en visten waterdiertjes uit de sloot. Ze zochten nog een vogel met een helmpje en een stropdasje, werkten met een kompas en kregen ook nog een kleurrijke uitleg over de bijen.

Totaal zijn zo’n 57 enthousiaste leerlingen van De Krullevaar op bezoek geweest. De vaste werkgroep kreeg veel hulp van 3 andere vrijwilligers. Helaas mochten we in verband met de privacy geen foto’s maken waar kinderen herkenbaar opstonden.

Op woensdag 13 april kwamen 23 kinderen van basisschool de Rank uit groep 6 met hun juf Janneke en een aantal ouders naar de Samentuin in het kader van het ‘Tuinspoor’. Dit is het natuureducatie programma van de Samentuin en bestaat uit 4 onderdelen. Deze woensdag was het derde bezoek. Het was super gezellig en leerzaam. De kinderen waren bijvoorbeeld druk bezig met waterdiertjes, waterplanten en tuinvogels herkennen. Ook waren de creatieve jongens en meisjes bezig met het tekenen van de fruitbomen, de struiken en vogels.

Ook is er gezaaid zoals sla, aardappels en radijs. Tjeerd vertelde ook nog een mooi verhaal over het winterkoninkje. Het was dus een gevarieerde en zeer leerzame ochtend.
/