Beste idee van Waalwijk

Beste idee van Waalwijk

De jury van ‘Het Beste Idee van Waalwijk 2017’ heeft in september 2017 geld toegekend aan het idee om een Samentuin op te zetten in de Vrijhoeve. Een tuin waarin bewoners van de Vrijhoeve samen op ecologisch verantwoorde wijze verschillende soorten kruiden, groenten en fruit gaan telen en oogsten. Een tuin waar buurtbewoners, jong en oud, graag komen. De tuin moet komen op de strook grond ten zuiden van de brandweerkazerne.

Mogelijkheden en hindernissen
Malin Wittebol, die met haar idee voor een Samentuin een van de prijswinnaars is, wil meteen vol enthousiasme van start gaan. Helaas blijkt al snel dat de locatie aan de Koekoek, waar ze haar voorstel op heeft geschreven, niet beschikbaar is.
Samen met de wijkbeheerder, Ted Elschot, gaat ze op zoek naar een andere locatie.

Drie percelen komen hiervoor in aanmerking. Het meest geschikte perceel (locatie 1) ligt direct achter de brandweerkazerne. Er volgen gesprekken met de planeconoom van de gemeente Waalwijk.  De afdeling planologie heeft meer informatie nodig voordat de gemeente de grond kan verhuren. De planeconoom geeft de voorkeur aan locatie 2 en 3. Er moet een omgevingsvergunning aangevraagd worden voor locatie 1.

De tijd dringt

Het is al december en inmiddels is er uitgebreide informatie over de samentuin naar de planeconoom gestuurd. De wijkbeheerder hoort dat de informatie nog niet voldoende is en dat er een officiële aanvraag ingediend moet worden. Dat kan pas op 3 januari. Het lijkt toch mogelijk om meteen een officiële omgevingsvergunning aan te vragen. Maar helaas moet bij er nader inzien eerst een conceptaanvraag ingediend worden.

Buurtonderzoek
Tijdens een rondje door de buurt wordt het enthousiasme gepeild en eventuele bezwaren gecheckt. Er komen enthousiaste reacties. Een bewoner van de Reiger is bang voor hangjongeren.

Conceptaanvraag
Op 8 januari wordt de conceptaanvraag ingediend. Dit zou aanvankelijk 4 weken duren maar i.v.m. drukte bij de afdeling, duurt het minimaal 8 weken. Daarna moet de officiële aanvraag nog komen en dit duurt weer 8 weken.

Teleurstelling
Lukt het nog wel om dit jaar de samentuin te realiseren? Het is al maart. Het zaaiseizoen begint. De grond moet nog bewerkt worden. Er moeten nog vrijwilligers geworven en geschoold worden in ecologisch tuinieren. En niet op de laatste plaats: er moet nu gezaaid worden!
Gemeente Waalwijk: wij willen dit project voor een Samentuin in de wijk Vrijhoeve dit jaar nog realiseren. Maar door de vertragende ambtelijke procedures dreigt dit niet te lukken.
Gemeente Waalwijk, reik ons de hand en help ons de Samentuin te realiseren!