Voortgang Samentuin Vrijhoeve

 

fullsizeoutput_15bf

We zijn nog in gesprek met de gemeente over maatregelen met betrekking tot de afsluiting van het terrein. We hopen hier binnen enkele weken meer over te kunnen melden.

Informatiebijeenkomst
Donderdag 18 april was er een informatiebijeenkomst over de Samentuin Vrijhoeve. Voor deze avond waren er zo’n 25 buurtbewoners die zich van tevoren hadden aangemeld. Er waren presentaties van verschillende werkgroepleden over het hoe en waarom van de Samentuin en van Jacob Uijl, directeur van basisschool De Rank. De presentatie is terug te zien op onze weblog.

Na de pauze konden buurtbewoners in groepjes doorpraten met de werkgroepleden en met Eric de Bruijn en wethouder Daandels van de gemeente Waalwijk. Vanuit de Velt-afdeling Breda-Tilburg waren Christ van Geel en Evert Prins aanwezig met een informatiestand. De Samentuin leeft, dat is zeker!

Er kwamen veel reacties: mooi initiatief, leuke ideeën, kan ik meedoen?
Er werden ook zorgen geuit door direct omwonenden. Hoe voorkom je overlast door hangjongeren, is de tuin afsluitbaar?
Ook waren er vragen zoals: wat is de rol van Velt, hoeveel tijd moet je als vrijwilliger aan de tuin besteden, kunnen buurtbewoners daar groente halen, is de Samentuin op vaste tijden geopend, hoe blijven buurtbewoners op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de Samentuin, kunnen bijen overlast veroorzaken etc.

Antwoorden
Op sommige vragen konden we meteen antwoord geven, zoals:

  • iedereen kan meedoen en het maakt niet uit hoeveel tijd je eraan kunt of wilt besteden
  • vrijwilligers kunnen groente en fruit uit de tuin meenemen voor eigen gebruik, en af en toe organiseren we een activiteit met zelfgemaakte soep uit de tuin.
  • Velt is een van oorsprong Vlaamse vereniging die samentuinen in België en Nederland ondersteunt. Onze samentuin wordt een werkgroep van Velt.
  • Inmiddels weten we ook de reactie van de imker. Hij gaf aan dat het bijenvolk een P0 of P1 moer zal hebben. Dat betekent dat de bijen raszuiver zijn en daarom slechts in heel uitzonderlijke gevallen steken. Bovendien zal de kast in de noordelijke zone van het deel van de tuin komen te staan dat gereserveerd is voor fruitbomen en dat is dus veel meer dan de wettelijk vereiste 5 meter verwijderd van de aangrenzende tuinen.

Voor andere vragen zijn we nog in overleg met de gemeente.

Afsluitbaarheid terrein
Sommige buurtbewoners willen dat het terrein ’s avonds afgesloten wordt om eventuele overlast te voorkomen. Omdat het een eis van de gemeente was om het terrein open en toegankelijk te houden, moesten we hierover na de informatiebijeenkomst met de gemeente in gesprek. Over de maatregelen die nodig zijn om dit te realiseren en over andere zaken hopen we binnen enkele weken meer duidelijkheid te krijgen. We houden je op de hoogte.

Vrijwilligers
Negen personen gaven op de informatiebijeenkomst aan ook mee te willen denken en/of mee te willen doen aan de Samentuin. Daar zijn we erg blij mee. Het maakt niet uit hoeveel tijd je ter beschikking hebt of bij welke werkgroep je aan wilt sluiten, alle hulp is welkom!  Op maandag 27 mei organiseren we een avond voor nieuwe vrijwilligers. Deze is in Buurthuis Vrijhoeve en begint om 19.30 uur. 

Samen een ecologische samentuin realiseren
Het belangrijkste is dat we gezamenlijk een ecologische samentuin in onze wijk kunnen realiseren. Een tuin waar bewoners van de wijk Vrijhoeve, jong en oud, elkaar kunnen ontmoeten door samen groenten, fruit, bloemen en kruiden te telen en te oogsten.

Meedoen?
Lijkt het je het leuk om een bijdrage te leveren aan de Samentuin of heb je nog vragen? Mail dan naar samentuinvrijhoeve@gmail.com.

Je kunt ons ook volgen via onze blog https://wordpress.com/view/samentuinvrijhoeve.wordpress.com.  

Met vriendelijke groet,

Werkgroep Samentuin Vrijhoeve

Malin Wittebol, Hans Gremmen, Ted Elschot, Yolande Honhoff, Tjeerd Veenstra, Anita de Graaff en Carla Paijmans

 

Stand van zaken Samentuin Vrijhoeve

Overleg werkgroep Samentuin Vrijhoeve
24.10.18 vergaderde de werkgroep. We maakten kennis met Lieven David van Velt België en met Anita, een nieuwe vrijwilliger.

De belangrijkste punten:

Velt

Lieven David was vanuit Velt bij de vergadering aanwezig. Velt is een organisatie die ondersteunt bij het opzetten van ecologische samentuinen. Hij gaf ons waardevolle tips en is ook mee gaan kijken naar het perceel achter de brandweerkazerne. We kunnen als Samentuin Vrijhoeve een Velt-werkgroep worden, we hoeven dan zelf geen vereniging of stichting op te richten.

 

Cursus ecologisch moestuinieren
Vier leden van de werkgroep doen mee aan de cursus ecologisch moestuinieren die verzorgd wordt door Velt Tilburg. De cursus wordt gegeven bij Agro Nova in Sprang-Capelle. Er is veel belangstelling, meer dan 30 mensen doen uit Sprang-Capelle en omgeving doen mee. De eerste twee avonden werden verzorgd door Vincent de Wolff, biologisch tuinier uit Oosterhout, de laatste twee avonden door Christ van Geel van Velt Tilburg. Het zijn boeiende avonden. We krijgen allerlei informatie en tips die we straks kunnen gebruiken als we kunnen starten.

ecologisch moestuincursus 2018 def (3)

Stand van zaken gemeente
Onze aanvraag omgevingsvergunning is (20-09) in behandeling genomen. We hebben een vergunning aangevraagd voor ‘handeling in strijd met de regels ruimtelijke ordening’ en ‘bouwen’. De gemeente wil nog aanvullende informatie m.b.t. het bouwwerk.

Elzenhoven PG-tuin
Er is een gesprek geweest met een contactpersoon van Contour de Twern en twee medewerkers welzijn van Elzenhoven

Aanleiding voor het gesprek was het initiatief van Herman Hoefnagel (buurtbewoner) om ook een (kleine) ‘moestuin’ op te starten op het terrein van Elzenhoven, maar dan specifiek voor de bewoners met dementie (psycho-geriatrie).

De pg-tuin wordt een kleine beschermde tuin, alleen voor de bewoners. Ze hebben geen extra vrijwilligers nodig. Afgesproken is om elkaar op de hoogte te houden en te versterken waar mogelijk.

Basisschool de Rank

schoolmoestuinieren
Basisschool de Rank is betrokken bij de Samentuin. Binnenkort gaat de subwerkgroep natuureducatie in gesprek met de directeur van de basisschool.
Info over schoolmoestuinieren vanuit Velt.

Tuinontwerp
We bekijken samen het tuinontwerp van Ted. Brainstorm: wat komt er in, waar moeten we op letten? Afscheiding van wilgentenen, pergola bij entree, rustbankjes met leuningen, paden met halfverharding, zijpaadjes met stoeptegels, afdakje/ luifel, compostbak, rechthoekige groentetuin (meest praktisch) met zes bedden van 1.20 m. breed, laagstam fruitbomen, kippen..

Interview
Er komt binnenkort een interview in het Brabant Dagblad en in de plaatselijke krant over de Samentuin.

Wordt vervolgd…